Associació
Gitana
de Dones

Asociación Gitana de Mujeres - Drom Kotar Mestipen

Associació gitana de Dones
Drom Kotar Mestipen
0

Trobades d’Estudiants Gitanes

Realitzades a diferents parts de Catalunya. Des de l’any 2000

0

Projectes realitzats

Projectes europeus, locals i estatals realitzats. Des de l´any 2000.

0

Projectes europeus

En els que hi hem participat. Des del 2010.

0

Cursos

Cursos per a dones gitanes, reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

La nostra principal missió

Lluitar per la igualtat i la no discriminació de les dones gitanes, promovent la seva participació als espais educatius, socials i culturals. Les dones gitanes i no gitanes de diferents edats, estudis, perfils professionals i nivells socioeconòmics continuen treballant per assolir aquest objectiu. Un somni que al llarg de la nostra història hem vist com s’ha convertit en realitat per a moltes nenes, dones joves i dones gitanes.

Assessorament jurídic i socioeducatiu

Realitzem assessoraments personalitzats a les dones gitanes que els necessitin.

Trobades d’Estudiants Gitanes de Catalunya

Esdeveniment anual que reuneix a dones gitanes de totes les edats per discutir temes educatius i trobar solucions.

Cicles de diàleg

Els cicles de diàlegs són xerrades entre dones gitanes que tracten sobre una temàtica concreta.

Xerrades en espais educatius

Tenen per objectiu visibilitzar referents gitanes amb experiències d'èxit educatiu.