Asociación Gitana de Mujeres - Drom Kotar Mestipen

Associació gitana de Dones
Drom Kotar Mestipen
0

Trobades d’Estudiants Gitanes

Realitzades a diferents parts de Catalunya. Des de l’any 2000

0

Projectes realitzats

Projectes europeus, locals i estatals realitzats. Des de l´any 2000.

0

Projectes europeus

En els que hi hem participat. Des del 2010.

0

Cursos

Cursos per a dones gitanes, reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

La nostra principal missió

Lluitar per la igualtat i la no discriminació de les dones gitanes, promovent la seva participació als espais educatius, socials i culturals. Les dones gitanes i no gitanes de diferents edats, estudis, perfils professionals i nivells socioeconòmics continuen treballant per assolir aquest objectiu. Un somni que al llarg de la nostra història hem vist com s’ha convertit en realitat per a moltes nenes, dones joves i dones gitanes.

Congressos Internacionals de Dones Gitanes

Els Congressos Internacionals de Dones Gitanes són una de les activitats més rellevants que hem desenvolupat a la història de la nostra entitat.

Assessorament jurídic i socioeducatiu

Realitzem assessoraments personalitzats a les dones gitanes que els necessitin.

Trobades d’Estudiants Gitanes de Catalunya

Esdeveniment anual que reuneix a dones gitanes de totes les edats per discutir temes educatius i trobar solucions.

Cicles de diàleg

Els cicles de diàlegs són xerrades entre dones gitanes que tracten sobre una temàtica concreta.