Activitats

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les activitats que s’estan duent a terme a la Drom Kotar actualment, així com aquelles que ja han estat realitzades.

Trobades d’Estudiants Gitanes de Catalunya

QUÈ SON?

Les Trobades d’Estudiants Gitanes són un esdeveniment anual, on noies i dones de diferents edats es reuneixen amb el propòsit de discutir temes educatius i trobar solucions entorn de les problemàtiques educatives que afronten.

QUAN ES REALITZEN?

Les trobades es duen a terme una o dues vegades a l’any, un dissabte a la tarda. Es celebren en un centre educatiu d’algun barri o ciutat on hi hagi una àmplia comunitat gitana i un grup de dones que desitgi organitzar la reunió en el seu territori.

COM S’ORGANITZEN?

La funció de la nostra associació en aquestes Trobades és oferir suport en els aspectes tècnics i logístics a un “comitè organitzador” format per dones gitanes dels barris que l’organitzen i impulsen. Aquest grup motor tria una temàtica concreta i proposa a referents gitanes del seu entorn pròxim.

COM S’ESTRUCTUREN?

 

  • Taula  inaugural.
  • Conferència sobre les evidències científiques de la temàtica triada.
  • Taula de referents.
  • Discussió de la temàtica en grups de treball.
  • Exposició de les conclusions. Posteriorment, aquestes conclusions es faran arribar a institucions i entitats amb la finalitat de tenir un impacte polític.

 

COM VAN SORGIR?

La primera d’aquestes trobades es va dur a terme a L’Hospitalet de Llobregat l’any 2000, amb només dues participants; una noia gitana i la seva mare. Aquesta humil acció va ser el germen d’aquesta activitat i a l’any següent, durant una trobada entre algunes mares i alumnes gitanes, aquestes ens van demanar a l’entitat que continuéssim celebrant-la.

El 30 de novembre del 2001, es va organitzar el taller “Dones Gitanes de Barcelona del segle XXI” en el qual les més de 70 persones participants es movien per un interès comú: treballar perquè les veus de les dones gitanes fossin escoltades i es tinguessin en compte en tots els diferents espais ciutadans i comunitaris, tant educatius com laborals o sanitaris, i lligats a la participació social.

Aquests van ser els precedents del qual després es convertiria en un dels esdeveniments més reeixits i característics de l’entitat: les “Trobades d’Estudiants Gitanes de Catalunya”.

 

En aquest enllaç podeu descarregar les Conclusions de la XX Trobada d’Estudiants Gitanes

Podeu llegir més informació sobre l’última Trobada en el següent article

Formulari de contacte:

Si estàs interessada a participar en aquesta activitat, omple el següent formulari.