Associació
Gitana
de Dones

Activitats

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les activitats que s’estan duent a terme a la Drom Kotar actualment, així com aquelles que ja han estat realitzades.

Curs de Monitores

Hores total:
185
Hores teoria:
25

Hores de memòria:

160

Hores total:

185

Hores teoria:

25

Hores de memòria:

160

QUÈ ÉS?

Aquest curs està destinat a dones gitanes majors de 18 anys. Per a obtenir el certificat, han de realitzar-se totes les hores de teoria i de pràctiques, i presentar la memòria final de pràctiques.

A part del currículum oficial, al llarg de les sessions es tracten continguts sobre història i cultura gitana, així com altres temes relacionats amb la prevenció de la violència en els entorns educatius.

Fins a l’actualitat hem organitzat 13 edicions d’aquest curs que han permès que més de 130 dones gitanes hagin obtingut aquesta certificació oficial.

COM VA SORGIR?

La idea d’organitzar aquestes formacions va sorgir de les pròpies dones gitanes amb les quals treballem, moltes de les quals ens van comunicar la seva necessitat de poder realitzar cursos oficials que els facilitessin la seva entrada al mercat laboral, sobretot a aquelles amb més dificultats.

El perfil educatiu de les dones gitanes que hi participen mai ha estat un obstacle perquè puguin realitzar i finalitzar aquest curs, obtenint l’acreditació oficial. L’associació articula els recursos i l’acompanyament necessaris perquè aquestes puguin enfrontar-se amb èxit a les avaluacions oficials i aconseguir l’acreditació oficial.

En aquest procés és clau el seguiment individualitzat que realitzem i l’acompanyament per part de voluntaris i voluntàries de la nostra associació que els ajuden a solucionar les seves inquietuds, així com els dubtes tècnics que puguin sorgir-los durant la redacció de la memòria final.

SALIDAS PROFESIONALES

La certificació oficial obtingut després de realitzar aquest curs possibilita a les participants treballar com a monitores en menjadors escolars.

Les tasques que inclou aquest treball, entre altres són: cura dels nens i nenes en el menjador i en el temps lliure que passen fora de la classe, lliçons d’higiene, assegurar que els espais quedin nets i la prevenció de conflictes i de violència entre els menors.

Formulari de contacte:

Si estàs interessada a participar en aquesta activitat, omple el següent formulari.