Associació
Gitana
de Dones

Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Activitats

En Drom Kotar Mestipen realitzem diferents tipus d’activitats. D’una banda, activitats especí ques que poden ser considerades com a estructurals per a l’associació, que són organitzades regularment i que han emergit com el nucli de l’associació. D’altra banda, activitats desenvolupades mitjançant la participació en projectes a nivell local, nacional i europeu que ens permet seguir amb les nostres línies de treball, especialment la promoció de l’educació de les dones adultes gitanes i l’acreditació de les competències no formals de les dones gitanes amb la finalitat de promoure la seva inclusió laboral.

 

Les principals activitats organitzades per la nostra associació:

1. Trobades d’estudiants gitanes de Catalunya
Hem realitzat ns al moment 17 edicions d’aquesta Trobada, participant en les últimes edicions més de 205-300 dones. Aquest és un espai de diàleg i reflexió anual o bianual en el qual es troben estudiants gitanes i dones del seu entorn per a debatre i reflexionar sobre la seva educació com a forma de superació de les desigualtats que sofreixen les dones gitanes.

2. Curs o cial de monitores d’activitats d’oci infantil i juvenil
Curs oficial amb acreditació de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya realitzat per a dones gitanes. És gratuït i persegueix la inclusió laboral de les dones gitanes sense titulació acadèmica. A més, permet que estudiants gitanes les tinguin com a referents dins dels seus propis centres escolars.

3. Congressos Internacionals de Dones Gitanes
En la seva primera edició dones gitanes de base de més de 15 països van debatre sobre la superació de la triple exclusió que sofreixen i van posar les bases per a la realització d’actuacions i projectes internacionals per a la seva superació. Amb aquesta mateixa , estem treballant de la mà d’una xarxa d’entitats europees, en la celebració el pròxim 23 de 24 de 2018 de l’II Congrés internacional. En el qual dones gitanes de base tornaran a debatre i decidir respecte als temes que més li interessen i preocupen actualment.