Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Cursos de monitores 2022-2023

L’any 2019, de manera excepcional, s’han realitzat dos cursos de monitora, un a Trinitat Nova i l’altre a Terrassa.

Les dones participants ja es troben a la recta final, finalitzant les seves memòries de pràctiques per entregar-les en els propers mesos.

Aquest curs, ofereix una titulació oficial, la qual permet a les participants inserir-se laboralment en espais d’educació no formal. Un dels objectius principals dels curs es visibilitzar a les dones gitanes dintre d’aquests espais, on tradicionalment no han estat representades, sent referents per als infants i les seves famílies.

Dintre del curs, s’han organitzat tres sessions de prevenció de la violència de gènere, socialització preventiva, violència 0 des dels 0 anys.

Gràcies a les persones col·laboradores i especialistes en la matèria que de manera voluntària han realitzat aquestes sessions.