Associació
Gitana
de Dones

Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Narratives Romi

Narratives Romí, és un llibre que recull la vivència de dones gitanes grans de Catalunya, com han viscut elles, les seves famílies i els diferents esdeveniments de la història. Pretén donar a conèixer la memòria històrica i la realitat del poble gitano, promovent el reconeixement com a poble i les seves aportacions en la construcció de la societat catalana. El llibre s’ha creat a partir de recopilar i transcriure entrevistes realitzades amb les dones de diferents punts de Catalunya, concretament han participat dones d’Amposta, Badalona i Sant Adrià. Aquest treball ha estat possible gràcies al suport de Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
AF_Drom_Kotar_Llibre_CAT_pagines_230317