Associació
Gitana
de Dones

Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Trobada de dones Gitanes de Catalunya

Aquesta és una de les activitats més reeixides de Drom Kotar Mestipen: les Trobades d’Estudiants Gitanes (noies i dones de diferents edats).

Un espai que va ser creat amb el propòsit de discutir els temes proposats prèviament pels organitzadors locals i les associacions membres, amb l’objectiu final de trobar solucions entorn de l’abandó i l’absentisme escolar de les joves gitanes.

Més informació