Activitats

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les activitats que s’estan duent a terme a la Drom Kotar actualment, així com aquelles que ja han estat realitzades.

Els cicles de diàlegs són xerrades entre dones gitanes que tracten sobre una temàtica concreta.
Espai de debat igualitari entre dones gitanes.
Curs de 308 hores reconegut per la Generalitat de Catalunya.
Curs oficial, impartit per Fundesplai i reconegut per la Generalitat de Catalunya. Destinat a dones gitanes més grans de 18 anys.