Associació
Gitana
de Dones

Actualitat

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments del nostre dia a dia.

Pre-congres-Dona-Gitana-Drom-2
El passat 28 de gener de 2017 es va realitzar a Barcelona el Pre-congrés de la Dona Gitana amb el suport del Pla Integral del Poble Gitano (PIPG)de la Generalitat de Catalunya.
17a-Trobada-Terrassa-web
Un espai que va ser creat amb l’objectiu final de trobar solucions entorn de l’abandó i l’absentisme escolar de les joves gitanes.
imatge-activitats-web
Realitzem diferents tipus d’activitats específiques que poden ser considerades com a estructurals per a l’associació.
Covid-19
El Banc dels Aliments de Barcelona també està posant en marxa nous programes que facilitin l'accés als aliments de les persones més vulnerables.
Premios europeos
Ens han atorgat diferents premis pel nostre treball i impacte social que hem generat.
Sala-Curso-Monitoras-Amposta-Drom-Kotar
La nostra Associació també treballa en la xarxa i participada en diferents entitats relacionades amb la comunitat gitana.