Brudila Callí

BrudillaCalli

Les dones gitanes contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i el fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes” Pla Nacional R+D+I. Institut de la Dona, Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, Ministeri de Treball i Afers Socials (2000-2003).

Callí Butipen

CalliButipen

“Dona Gitana i Mercat Laboral” Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials Institut de la Dona. (2003-2004).

Oed

Imploed

Outreach, Empowerment, Diversity” Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del Lifelong Learning Programme-Grundtvig”. Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Daphne

Daphne

A step forward “Empowering young people and women from local Roma Communities” Finançat majoritàriament a través del programa DAPHNE de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Amalipe.

Ms4row

ms4row

Un sistema de mentoria per a dones gitanes i la seva trajectòria professional i educativa” El projecte MS4ROW és un projecte europeu finançat majoritàriament a través del Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Cik Trebnje (Eslovènia).

Edurom

Edurom

Promovent l´accés del poble gitano als programes d´aprenentatge permanent, de formació professional i al mercat laboral a través de la formació de famílies a les escoles d´educació primària” Forma part del LifeLong Learning Programme. Finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Barabal

Barabal

Transversalitat de Gènere a l’Educació de la Població Gitana” LifeLong Learning Program finançat amb el suport de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Unió Romaní.

Imploded

Imploed

Implementant projecte de Difusió, Empoderament, Diversitat per a una societat més inclusiva i igualitària». Finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2016-2018). Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Workaló

Workalo

“The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case” El projecte forma part del Cinquè Programa de la Comissió Europea concretament del programa Improving the Socioeconomic Knowledge Base (2001-2004).

Mestipen Romi

Mestipenromi

“Dona gitana i associacionisme a Espanya. Reptes i contribucions”. Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials/Institut de la Dona (2004-2006).