Col·laboracions

Des de pràcticament els nostres inicis participem en projectes de convocatòries competitives europees, per aportar a la superació de la triple exclusió que pateix la dona gitana (per gènere, ètnia, i nivell educatiu).

La tasca realitzada en alguns dels projectes europeus que hem coordinat ha estat reconeguda per la Comissió Europea mitjançant diferents distincions com ara Gold Award Grundtvig, Succes Story o Good Practice Example.

Projectes europeus coordinats

Projecte Finançat pel programa Erasmus+ (2017-2019)

Els objectius del projecte van ser contribuir a l’augment de la inclusió social de les joves gitanes de base a Europa, basant-nos en la creació d’un

“Ampliant l’accés de les dones gitanes als sistemes de validació de l’aprenentatge no formal i informal”. Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea i hi participen set socis de diferents països europeus. (2012-2014).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

“La inclusió del poble gitano a través d´experiències educatives d´èxit de qualitat”. Finançat amb el suport de la Comissió Europea en el marc del LifeLong Learning Programme (2012-2013).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

EducaRom

Educarom

“Material pedagògic per a persones adultes: la comunitat gitana” Finançat per la Unió Europea Programa Sòcrates acció Grundtvig 1 (2005-2007).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

rtransform

El projecte rtransform neix del primer Congrés Internacional de Dones Gitanes, realitzat per l'entitat al 2010, compartim amb les més de 300 dones gitanes allà presents, les Trobades d'Estudiants Gitanes de Catalunya i l'impacte d'aquests. Aquest projecte està portant les "Trobades" a diferents punts d'Europa, Hongria, Grècia, Bulgària i Regne Unit, obtenint gran impacte en les dones, nenes i fins i tot a nivell polític.

Rtransform

Projectes europeus com a socies

Oed

Outreach, Empowerment, Diversity” Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del Lifelong Learning Programme-Grundtvig”.

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

A step forward “Empowering young people and women
from local Roma Communities” Finançat majoritàriament a través del programa DAPHNE de la Comissió Europea (2013-2015).
Coordinador: Amalipe.

ms4row

Ms4row

Un sistema de mentoria per a dones gitanes i la seva trajectòria professional i educativa”
El projecte MS4ROW és un projecte europeu finançat
majoritàriament a través del Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea (2013-2015).

Coordinador: Cik Trebnje (Eslovènia).

Promovent l´accés del poble gitano als programes d´aprenentatge permanent, de formació professional i al mercat laboral a través de la formació de famílies a les escoles d´educació primària” Forma part del LifeLong Learning Programme. Finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Transversalitat de Gènere a l’Educació de la Població Gitana” LifeLong Learning Program finançat amb el suport de la Comissió Europea (2013-2015).

Coordinador: Unió Romaní.

Implementant projecte de Difusió, Empoderament, Diversitat per a una societat més inclusiva i igualitària». Finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2016-2018).

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Superar les desigualtats a les escoles i les comunitats d’aprenentatge: educació innovadora per a un nou segle Intercanvi de personal de recerca i innovació Marie Skłodowska-Curie (RISE) (2015-2017). Horitzó UE 2020.
Coordinador: Universitat Rovira i Virgili.

Col·laboracions

“Dona Gitana i Mercat Laboral” Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials Institut de la Dona. (2003-2004).

“The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case” El projecte forma part del Cinquè Programa de la Comissió Europea concretament del programa Improving the Socioeconomic Knowledge Base (2001-2004).

Mestipenromi

Mestipen Romi

“Dona gitana i associacionisme a Espanya. Reptes i contribucions”. Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials/Institut de la Dona (2004-2006).