Associació
Gitana
de Dones

Brudila Callí

BrudillaCalli

Les dones gitanes contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i el fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes” Pla Nacional R+D+I. Institut de la Dona, Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, Ministeri de Treball i Afers Socials (2000-2003).

Callí Butipen

CalliButipen

“Dona Gitana i Mercat Laboral” Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials Institut de la Dona. (2003-2004).

Workaló

Workalo

“The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case” El projecte forma part del Cinquè Programa de la Comissió Europea concretament del programa Improving the Socioeconomic Knowledge Base (2001-2004).

Mestipen Romi

Mestipenromi

“Dona gitana i associacionisme a Espanya. Reptes i contribucions”. Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials/Institut de la Dona (2004-2006).