Associació
Gitana
de Dones

Oed

Imploed

Outreach, Empowerment, Diversity” Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del Lifelong Learning Programme-Grundtvig”. Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Daphne

Daphne

A step forward “Empowering young people and women from local Roma Communities” Finançat majoritàriament a través del programa DAPHNE de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Amalipe.

Ms4row

ms4row

Un sistema de mentoria per a dones gitanes i la seva trajectòria professional i educativa” El projecte MS4ROW és un projecte europeu finançat majoritàriament a través del Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Cik Trebnje (Eslovènia).

Edurom

Edurom

Promovent l´accés del poble gitano als programes d´aprenentatge permanent, de formació professional i al mercat laboral a través de la formació de famílies a les escoles d´educació primària” Forma part del LifeLong Learning Programme. Finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Barabal

Barabal

Transversalitat de Gènere a l’Educació de la Població Gitana” LifeLong Learning Program finançat amb el suport de la Comissió Europea (2013-2015). Coordinador: Unió Romaní.

Imploded

Imploed

Implementant projecte de Difusió, Empoderament, Diversitat per a una societat més inclusiva i igualitària». Finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2016-2018). Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Saleacom

Saleacom

Superar les desigualtats a les escoles i les comunitats d’aprenentatge: educació innovadora per a un nou segle Intercanvi de personal de recerca i innovació Marie Skłodowska-Curie (RISE) (2015-2017). Horitzó UE 2020. Coordinador: Universitat Rovira i Virgili.