Associació
Gitana
de Dones

Educarom

EducaRom

“Material pedagògic per a persones adultes: la comunitat gitana” Finançat per la Unió Europea Programa Sòcrates acció Grundtvig 1 (2005-2007). Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

Rom-Up!

Rom-Up

“La inclusió del poble gitano a través d´experiències educatives d´èxit de qualitat”. Finançat amb el suport de la Comissió Europea en el marc del LifeLong Learning Programme (2012-2013). Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

Rom-Act

Rom-Act

“Ampliant l’accés de les dones gitanes als sistemes de validació de l’aprenentatge no formal i informal”. Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea i hi participen set socis de diferents països europeus. (2012-2014). Coordinador: Drom Kotar Mestipen.

Young Voices Project

Young Voices Project

Projecte Finançat pel programa Erasmus+ (2017-2019) Els objectius del projecte van ser contribuir a l’augment de la inclusió social de les joves gitanes de base a Europa, basant-nos en la creació d’un