Associació
Gitana
de Dones

Roma Connect

Dones gitanes de diferents punts d’Europa, s’uneixen per crear una campanya per eradicar l’antigitanisme, aquest projecte europeu està format per dones gitanes de Romania, Hongria, Grècia i Espanya.

Rtransform

Aquest projecte està portant les Trobades a diferents punts d’Europa, Hongria, Grècia, Bulgària i Regne Unit, obtenint un gran impacte en les dones, nenes i fins i tot a nivell polític. Veure projecte

Includ-ed

Includ-ed

Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education” Prioritat set del Sisè Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011).