Associació
Gitana
de Dones

Política de privacitat

Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, i només seran utilitzats per informar de les activitats de l’entitat. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que determina la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb terceres persones sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ GITANA DE DONES DROM KOTAR MESTIPEN cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris i/o pertinents
per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La persona usuària podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint un e-mail a dromkotarmestipen@gmail.com

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que terceres persones puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquests. Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.