Associació
Gitana
de Dones

Projectes coordinats, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Educarom

“Material pedagògic per a persones adultes: la comunitat gitana” Finançat per la Unió Europea Programa Sòcrates acció Grundtvig 1 (2005-2007).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.