Associació
Gitana
de Dones

Projectes como a socies, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Imploded

Implementant projecte de Difusió, Empoderament, Diversitat per a una societat més inclusiva i igualitària». Finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2016-2018).

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).