Associació
Gitana
de Dones

Projectes como a socies, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Ms4row

Un sistema de mentoria per a dones gitanes i la seva trajectòria professional i educativa”
El projecte MS4ROW és un projecte europeu finançat
majoritàriament a través del Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea (2013-2015).

Coordinador: Cik Trebnje (Eslovènia).