Associació
Gitana
de Dones

Projectes coordinats, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Rom-Up!

“La inclusió del poble gitano a través d´experiències educatives d´èxit de qualitat”. Finançat amb el suport de la Comissió Europea en el marc del LifeLong Learning Programme (2012-2013).
Coordinador: Drom Kotar Mestipen.