Associació
Gitana
de Dones

Col·laboracions, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Workaló

“The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case” El projecte forma part del Cinquè Programa de la Comissió Europea concretament del programa Improving the Socioeconomic Knowledge Base (2001-2004).