Associació
Gitana
de Dones

Projectes

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre els projectes europeus que s’estan duent a terme actualment a la Drom Kotar Mestipen, així com aquells que ja han estat realitzats.

Des de pràcticament els nostres inicis participem en projectes de convocatòries competitives europees, per aportar a la superació de la triple exclusió que pateix la dona gitana (per gènere, ètnia, i nivell educatiu).

La tasca realitzada en alguns dels projectes europeus que hem coordinat ha estat reconeguda per la Comissió Europea mitjançant diferents distincions com ara Gold Award Grundtvig, Succes Story o Good Practice Example.

Projectes en curs

Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rtransform

Aquest projecte està portant les Trobades a diferents punts d’Europa, Hongria, Grècia, Bulgària i Regne Unit, obtenint un gran impacte en les dones, nenes i fins i tot a nivell polític.

Veure projecte

Projectes europeus coordinats

Projectes europeus com a socies

Oed

Outreach, Empowerment, Diversity” Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del Lifelong Learning Programme-Grundtvig”.

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

A step forward “Empowering young people and women
from local Roma Communities” Finançat majoritàriament a través del programa DAPHNE de la Comissió Europea (2013-2015).
Coordinador: Amalipe.

ms4row

Ms4row

Un sistema de mentoria per a dones gitanes i la seva trajectòria professional i educativa”
El projecte MS4ROW és un projecte europeu finançat
majoritàriament a través del Lifelong Learning Programme de la Comissió Europea (2013-2015).

Coordinador: Cik Trebnje (Eslovènia).

Promovent l´accés del poble gitano als programes d´aprenentatge permanent, de formació professional i al mercat laboral a través de la formació de famílies a les escoles d´educació primària” Forma part del LifeLong Learning Programme. Finançat amb el suport de la Comissió Europea.

Transversalitat de Gènere a l’Educació de la Població Gitana” LifeLong Learning Program finançat amb el suport de la Comissió Europea (2013-2015).

Coordinador: Unió Romaní.

Implementant projecte de Difusió, Empoderament, Diversitat per a una societat més inclusiva i igualitària». Finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (2016-2018).

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).

Superar les desigualtats a les escoles i les comunitats d’aprenentatge: educació innovadora per a un nou segle Intercanvi de personal de recerca i innovació Marie Skłodowska-Curie (RISE) (2015-2017). Horitzó UE 2020.
Coordinador: Universitat Rovira i Virgili.

Col·laboracions

Les dones gitanes contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i el fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes” Pla Nacional R+D+I. Institut de la Dona, Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, Ministeri de Treball i Afers Socials (2000-2003).

“Dona Gitana i Mercat Laboral” Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials Institut de la Dona. (2003-2004).

“The Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities: The Gypsy Case” El projecte forma part del Cinquè Programa de la Comissió Europea concretament del programa Improving the Socioeconomic Knowledge Base (2001-2004).

Mestipenromi

Mestipen Romi

“Dona gitana i associacionisme a Espanya. Reptes i contribucions”. Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials/Institut de la Dona (2004-2006).