Associació
Gitana
de Dones

Projectes como a socies, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Daphne

A step forward “Empowering young people and women
from local Roma Communities” Finançat majoritàriament a través del programa DAPHNE de la Comissió Europea (2013-2015).
Coordinador: Amalipe.