Associació
Gitana
de Dones

Projectes como a socies

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Saleacom

Superar les desigualtats a les escoles i les comunitats d’aprenentatge: educació innovadora per a un nou segle Intercanvi de personal de recerca i innovació Marie Skłodowska-Curie (RISE) (2015-2017). Horitzó UE 2020.
Coordinador: Universitat Rovira i Virgili.