Associació
Gitana
de Dones

Transparència

En aquest apartat podeu trobar documentació sobre l’activitat econòmica i les bases de l’entitat
estatutos

Declaració de principis
i/o estatuts

presupuesto

Pressupost
de l'any en curs

memoria economica

Memòria econòmica

contabilidad

Models
de comptabilitat