Associació
Gitana
de Dones

Transparència

En aquest apartat podeu trobar documentació sobre l’activitat econòmica i les bases de l’entitat