Associació
Gitana
de Dones

Col·laboracions, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Callí Butipen

“Dona Gitana i Mercat Laboral” Pla Nacional R+D+I. Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia. Ministeri de Treball i Afers Socials Institut de la Dona. (2003-2004).