Associació
Gitana
de Dones

Projectes como a socies, Projectes en curs

En aquest apartat podeu trobar més informació sobre les nostres activitats, notícies i esdeveniments
del nostre dia a dia.

Oed

Outreach, Empowerment, Diversity” Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea dins del Lifelong Learning Programme-Grundtvig”.

Coordinador: Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA).